CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI KHANG TRIẾT
Thiết kế nội thất nhà hàng Âu Cơ Thiết kế nội thất nhà hàng Âu Cơ
4.55245 Designed by

Thiết kế nội thất nhà hàng Âu Cơ

thiết kế nội thất nhà hàng âu cơ
thiết kế nội thất nhà hàng âu cơ
thiết kế nội thất nhà hàng âu cơ
thiết kế nội thất nhà hàng âu cơ
thiết kế nội thất nhà hàng âu cơ
thiết kế nội thất nhà bếp nhà hàng âu cơ
thiết kế nội thất nhà hàng âu cơ

Thiết kế nội thất nhà hàng Âu Cơ

Thiết kế nội thất nhà hàng Âu CơThiết kế nội thất nhà hàng Âu CơThiết kế nội thất nhà hàng Âu CơThiết kế nội thất nhà hàng Âu CơThiết kế nội thất nhà hàng Âu CơThiết kế nội thất nhà hàng Âu CơThiết kế nội thất nhà hàng Âu Cơ

Mô tả dự án

Dự án: Nhà Hàng Âu Cơ
Vị trí: TP Hồ Chí Minh
Diện tích: 150m2
Thời gian hoàn thành: 08/07/2017
Giá thiết kế: Liên hệ
Người thiết kế: Khang Triết