CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI KHANG TRIẾT
Thiết kế nội thất phòng ngủ khách sạn Thiết kế nội thất phòng ngủ khách sạn
4.55322 Designed by

Thiết kế nội thất phòng ngủ khách sạn

thiết kế nội thất phòng ngủ khách sạn
thiết kế nội thất phòng ngủ khách sạn
thiết kế nội thất phòng ngủ khách sạn
thiết kế nội thất phòng ngủ khách sạn
thiết kế nội thất phòng ngủ khách sạn

Thiết kế nội thất phòng ngủ khách sạn

Thiết kế nôi thất phòng ngủ khách sạnThiết kế nôi thất phòng ngủ khách sạnThiết kế nôi thất phòng ngủ khách sạnThiết kế nôi thất phòng ngủ khách sạnThiết kế nôi thất phòng ngủ khách sạn

Mô tả dự án

Dự án: Khách sạn A Bang
Vị trí: Hà Nội
Diện tích: 40m2
Thời gian hoàn thành: 08/07/2017
Giá thiết kế: Liên hệ
Người thiết kế: Khang Triết