CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ THƯƠNG MẠI KHANG TRIẾT
Thiết kế nội thất quán cafe Apriori Thiết kế nội thất quán cafe Apriori
4.55241 Designed by

Thiết kế nội thất quán cafe Apriori

Thiết kế nội thất quán cafe
Thiết kế nội thất quán cafe
Thiết kế nội thất quán cafe
Thiết kế nội thất quán cafe
Thiết kế nội thất quán cafe
Thiết kế nội thất quán cafe
Thiết kế nội thất quán cafe
Thiết kế nội thất quán cafe
Thiết kế nội thất quán cafe

Thiết kế nội thất quán cafe Apriori

Thiết kế nội thất quán cafe Apriori Thiết kế nội thất quán cafe Apriori Thiết kế nội thất quán cafe Apriori Thiết kế nội thất quán cafe Apriori Thiết kế nội thất quán cafe Apriori Thiết kế nội thất quán cafe Apriori Thiết kế nội thất quán cafe Apriori Thiết kế nội thất quán cafe Apriori Thiết kế nội thất quán cafe Apriori

Mô tả dự án

Dự án: Apriori cafe
Vị trí: 99 Nguyễn Huệ, Sơn la
Diện tích: 100m2
Thời gian hoàn thành: 08/07/2017
Giá thiết kế: Liên hệ
Người thiết kế: Khang Triết